• Tallinvintti
  • Ravintolan juhlasali
  • Kallen kellari
  • Pakarirakennus

  • Tallinvintti

    Taattisten tilan tallinvintti on iso yhtenäinen juhla- ja kokoustila.